Söndagen den 28 november 2021

Publicerad 2020-11-29

Medlemsavgift 2021


Till

Medlemmarna i Östergötlands Vallongille.

 

Dags att betala årsavgiften för 2021.

Årsavgiften för 2021, som fastställdes till 150 kr per person av årsmötet,

sätter du in på:

Bankgiro 5718-7171,

Östergötlands Vallongille,

 

 

Har du frågor var vänlig kontakta vår kassör:

Guy Gustafsson

Hundkärr Pyttebro

590 52 Nykil

Tel: 013-33 30 08

E-post : kassor@vallongille.se

OBS! Glöm inte att skriva in namnet för den eller de

som inbetalningen gäller.